Oferta

Księga przychodów i rozchodów
(uproszczona księgowość)
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Księgi rachunkowe
(pełna księgowość)
Spółki z o.o., Fundacje, Stowarzyszenia
Bierny podatnik VAT
(zwolnienie podmiotowe)
do 10 dokumentów
od 165 zł od 450 zł
Czynny podatnik VAT
(rozliczający podatek VAT)
do 10 dokumentów
od 235 zł od 490 zł
obsługa płacowa obsługa kadrowo-płacowa
Umowa o pracę od 40 zł od 60 zł
Umowa cywilnoprawna od 20 zł od 30 zł
Księga przychodów i rozchodów
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Bierny podatnik VAT
(zwolnienie podmiotowe)
do 10 dokumentów
od 165 zł
Czynny podatnik VAT
(rozliczający podatek VAT)
do 10 dokumentów
od 235 zł
Księgi rachunkowe
Spółki z o.o., Fundacje, Stowarzyszenia
Bierny podatnik VAT
(zwolnienie podmiotowe)
od 450 zł
Czynny podatnik VAT
(rozliczający podatek VAT)
od 490 zł
obsługa płacowa
Umowa o pracę od 40 zł
Umowa cywilnoprawna od 20 zł
obsługa kadrowo-płacowa
Umowa o pracę od 60 zł
Umowa cywilnoprawna od 30 zł


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR - uproszczona księgowość)
Księgi Rachunkowe (pełna księgowość)
Obsługa księgowa kadr i płac
Inne czynności księgowe niezależnie od rodzaju dokumentacji


OGÓLNE WARUNKI UMÓW

DOCENIAMY TERMINOWOŚĆ NASZYCH KLIENTÓW!
PRZYDZIELAMY RABAT ZA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW WCZEŚNIEJ NIŻ PRZEWIDUJE UMOWA!


Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Dokładny zakres świadczonych usług księgowych będzie znajdować się w umowie zawartej z Biurem Rachunkowym.