Oferta

Księga przychodów i rozchodów
(uproszczona księgowość)
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Księgi rachunkowe
(pełna księgowość)
Spółki z o.o., Fundacje, Stowarzyszenia
Bierny podatnik VAT
(zwolnienie podmiotowe)
do 20 dokumentów
od 194 zł od 519 zł
Czynny podatnik VAT
(rozliczający podatek VAT)
do 20 dokumentów
od 284 zł od 659 zł
Kadry i płace
Umowa o pracę od 40 zł
Umowa cywilnoprawna od 10 zł
Księga przychodów i rozchodów
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Bierny podatnik VAT
(zwolnienie podmiotowe)
do 20 dokumentów
od 194 zł
Czynny podatnik VAT
(rozliczający podatek VAT)
do 20 dokumentów
od 284 zł
Księgi rachunkowe
Spółki z o.o., Fundacje, Stowarzyszenia
Bierny podatnik VAT
(zwolnienie podmiotowe)
od 519 zł
Czynny podatnik VAT
(rozliczający podatek VAT)
od 659 zł
Kadry i płace
Umowa o pracę od 40 zł
Umowa cywilnoprawna od 10 zł


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR - uproszczona księgowość)
Księgi Rachunkowe (pełna księgowość)
Obsługa księgowa kadr i płac
Inne czynności księgowe niezależnie od rodzaju dokumentacji


OGÓLNE WARUNKI UMÓW

DOCENIAMY TERMINOWOŚĆ NASZYCH KLIENTÓW!
PRZYDZIELAMY RABAT ZA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW WCZEŚNIEJ NIŻ PRZEWIDUJE UMOWA!


Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Dokładny zakres świadczonych usług księgowych będzie znajdować się w umowie zawartej z Biurem Rachunkowym.