Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Korpyta sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach 40-860, ul. Gliwicka 234, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000541133, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 954-275-28-24, REGON: 360650176. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak, jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres IP.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter,

– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeżeli zapisałeś się na webinar.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem), ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@br-korpyta.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom poza upoważnionymi na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

Witryna br-korpyta.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez komputer użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu i zapewnić bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi:

a) Albacross

Uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Albacross Nordic AB („Albacross”). Informacje zebrane z plików cookie ustawionych w urządzeniu, które kwalifikują się jako dane osobowe, będą przetwarzane przez firmę Albacross, firmę oferującą identyfikację potencjalnych klientów i usługi kierowania reklam z biurami w Sztokholmie i Krakowie. Pełne dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie firmie Albacross polepszenia usługi świadczonej nam i naszej stronie internetowej (np. Usługi „Lead Generation”) poprzez dodanie danych do ich bazy danych o firmach.

Dane zbierane i wykorzystywane przez Albacross do osiągnięcia tego celu to informacje o adresie IP, z którego odwiedziłeś naszą stronę, oraz informacje techniczne, które umożliwiają Albacrossowi odróżnienie różnych użytkowników od tego samego adresu IP. Albacross przechowuje domenę od danych wejściowych w celu korelacji adresu IP z pracodawcą.

Aby uzyskać pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z pełną Polityką prywatności.

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na to przetwarzanie. Takie wycofanie może zostać dokonane poprzez skontaktowanie się z nami lub skontaktowanie się bezpośrednio z: Albacross Nordic AB, Companyreg. nr 556942-7338, Kungsgatan 26, 111 35 Sztokholm, Szwecja www.albacross.com – contact@albacross.com

b) Subskrypcja bezpłatnego Newslettera, wypełnienie formularza kontaktowego

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów lub kontakt za pośrednictwem czatu HubSpot należących do Korpyta Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail lub numeru telefonu oraz swojego imienia i nazwiska. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter lub odpowiedzieć na zapytanie. Numer telefonu jest niezbędny, aby porozmawiać o szczegółach zapytania. Imię pozwala zwracać się do Czytelnika/Klienta po imieniu, a nazwisko identyfikuje go jako osobę realnie prowadzącą działalność, spółkę, fundację, stowarzyszenie itp.

Dane osobowe wymagane do korzystania z Newslettera przekazywane są przy pomocy formularza na stronie internetowej lub poprzez formularz na stronie typu Landing Page. Ten sam formularz pojawia się również na stronach sprzedażowych, jeśli takie są dostępne. Do wysyłania Newslettera korzystamy z serwisu Mailchimp. Z polityką prywatności serwisu możesz zapoznać się TUTAJ.
W każdym momencie możesz wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez kliknięcie linku unsubscribe zamieszczonego w stopce maila.

c) Google Analytics

W ramach Google Analytics zbierane są dane dotyczące odwiedzin strony, demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Osadzone na stronie video z serwisu YouTube wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Te pliki cookies są ładowane dopiero przy odtwarzaniu wideo.

d) Facebook Pixel

Użycie narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, pozwalających na kierowanie spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook, wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Informacje zbierane w ramach Facebooka Pixel są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

e) LinkedIn Insight Tag

Użycie narzędzi marketingowych, takich jak LinkedIn Insight Tag pozwalające na to, aby kierować spersonalizowane reklamy w serwisie LinkedIn, wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Ireland

Informacje zbierane w ramach LinkedIn Insight Tag są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację.

f) HeatMap

Używamy usługi HeatMap, Inc., narzędzia analizującego i przedstawiającego zachowanie online użytkowników naszej strony internetowej. HeatMap, Inc. to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenie naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na których stronach, które linki wybierają, co użytkownicy robią i lubią itp.). Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z polityką prywatności HeatMap, Inc., klikając ten link https://heatmap.com/privacy

Cookies może identyfikować użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

g) Bitrix24

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z polityką prywatności Bitrix24, klikając link: https://www.bitrix24.pl/privacy/index.php

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

h) HubSpot

Niezbędne pliki cookie

Są to niezbędne pliki cookie, które nie wymagają zgody.

__hs_opt_out

Ten plik cookie jest używany przez politykę prywatności opt-in, aby nie prosić gościa o ponowne zaakceptowanie plików cookie. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy dajesz odwiedzającym możliwość rezygnacji z plików cookie.
Zawiera ciąg znaków „tak” lub „nie”.
Wygasa za 6 miesięcy.

__hs_do_not_track

Ten plik cookie można ustawić, aby kod śledzenia nie wysyłał żadnych informacji do HubSpot.
Zawiera ciąg „tak”.
Wygasa za 6 miesięcy.

__hs_initial_opt_in

Ten plik cookie służy do zapobiegania wyświetlaniu banera zawsze, gdy odwiedzający przeglądają w trybie ścisłym.
Zawiera ciąg znaków „tak” lub „nie”.
Wygasa za siedem dni.

__hs_cookie_cat_pref

Ten plik cookie służy do rejestrowania kategorii, na które użytkownik wyraził zgodę.
Zawiera dane dotyczące kategorii, na które wyrażono zgodę.
Wygasa za 6 miesięcy.

hs_ab_test

Ten plik cookie służy do stałego wyświetlania odwiedzającym tej samej wersji strony testu A/B,  którą widzieli wcześniej.
Zawiera identyfikator strony testu A/B oraz identyfikator odmiany, która została wybrana dla odwiedzającego.
Wygasa z końcem sesji.

<identyfikator>_klucz

Podczas odwiedzania strony chronionej hasłem ten plik cookie jest ustawiany, aby przyszłe wizyty na stronie z tej samej przeglądarki nie wymagały ponownego logowania.
Nazwa pliku cookie jest unikalna dla każdej strony chronionej hasłem.
Zawiera zaszyfrowaną wersję hasła, dzięki czemu przyszłe wizyty na stronie nie będą wymagały ponownego podania hasła.
Wygasa za 14 dni.

wiadomości-hs-jest-otwarte

Ten plik cookie służy do określania i zapisywania, czy widżet czatu jest otwarty do przyszłych wizyt.
Jest ustawiany w przeglądarce użytkownika, gdy rozpoczyna on nowy czat i resetuje się, aby ponownie zamknąć widżet po 30 minutach bezczynności.
Jeśli odwiedzający ręcznie zamknie widżet czatu, uniemożliwi to ponowne otwarcie widżetu przy kolejnych ładowaniach stron w danej sesji przeglądarki przez 30 minut.
Zawiera wartość logiczną „True” , jeśli jest obecna.
Wygasa za 30 minut.

hs-messages-ukryj wiadomość-powitalną

Ten plik cookie służy do zapobiegania ponownemu wyświetlaniu wiadomości powitalnej widżetu czatu przez jeden dzień po jej odrzuceniu.
Zawiera wartość logiczną „True” lub „False” .
Wygasa za jeden dzień.

__hsmem

Ten plik cookie jest ustawiany, gdy odwiedzający logują się do witryny hostowanej przez HubSpot.
Zawiera zaszyfrowane dane, które identyfikują członkostwo użytkownika  , gdy jest on aktualnie zalogowany.
Wygasa za siedem dni.

hs-członkostwo-csrf

Ten plik cookie służy do zapewnienia, że ​​loginy członkostwa w treści nie mogą zostać sfałszowane. Zawiera losowy ciąg liter i cyfr służących do weryfikacji autentyczności loginu członkowskiego.
Wygasa z końcem sesji.

hs_langswitcher_choice

Ten plik cookie służy do zapisywania wyboru języka wybranego przez odwiedzającego podczas przeglądania stron w wielu językach.
Jest ustawiany, gdy odwiedzający wybiera język z przełącznika języka i jest używany jako preferencja językowa w celu przekierowania go do witryn w wybranym przez niego języku w przyszłości, jeśli są one dostępne.
Zawiera ciąg rozdzielany dwukropkami z wyborem kodu języka ISO639 po lewej stronie i domeną prywatną najwyższego poziomu, której dotyczy, po prawej stronie. Przykładem może być „EN-US:hubspot.com”.
Wygasa za dwa lata.

__cowocne

Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę CDN HubSpot ze względu na jego politykę ograniczania szybkości. Wygasa z końcem sesji.

__cf_bm

Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę CDN HubSpot i jest niezbędnym plikiem cookie do ochrony przed botami. Wygasa za 30 minut.

Analityczne pliki cookie

Są to nieistotne pliki cookie kontrolowane przez baner plików cookie. Jeśli odwiedzasz witrynę obsługiwaną przez HubSpot, możesz zrezygnować z tych plików cookie, nie wyrażając zgody.

__hstc

Główny plik cookie do śledzenia odwiedzających.
Zawiera domenę, utk, początkowy znacznik czasu (pierwsza wizyta), ostatni znacznik czasu (ostatnia wizyta), bieżący znacznik czasu (ta wizyta) i numer sesji (przyrosty dla każdej kolejnej sesji).
Wygasa za 6 miesięcy.

hubspotutk

Ten plik cookie śledzi tożsamość odwiedzającego. Jest przekazywany do HubSpot po przesłaniu formularza i używany podczas deduplikacji kontaktów. Zawiera nieprzejrzysty identyfikator GUID reprezentujący bieżącego gościa.
Wygasa za 6 miesięcy.

__hssc

Ten plik cookie śledzi sesje. Służy to do określenia, czy HubSpot powinien zwiększyć liczbę sesji i znaczniki czasu w pliku cookie __hstc.
Zawiera domenę, viewCount (zwiększa każdy widok strony w sesji) i znacznik czasu rozpoczęcia sesji.
Wygasa za 30 minut.

__hssrc

Za każdym razem, gdy HubSpot zmienia sesyjny plik cookie, ten plik cookie jest również ustawiany w celu ustalenia, czy odwiedzający ponownie uruchomił przeglądarkę.
Jeśli ten plik cookie nie istnieje, gdy HubSpot zarządza plikami cookie, jest to uważane za nową sesję.
Zawiera wartość „1”, jeśli jest obecna.
Wygasa z końcem sesji.

Funkcjonalne pliki cookie

Plik cookie Chatflow

To jest plik cookie używany przez narzędzie przepływów czatu . Jeśli jesteś gościem, umożliwia to czatowanie z przedstawicielem na stronie.

wiadomości Utk

Ten plik cookie służy do rozpoznawania gości, którzy rozmawiają za pośrednictwem narzędzia czatów. Jeśli odwiedzający opuści witrynę, zanim zostanie dodany jako kontakt, ten plik cookie będzie powiązany z jego przeglądarką.
Przy włączonym ustawieniu Zgoda na gromadzenie plików cookie czatu :

Jeśli rozmawiasz z gościem, który później wraca do Twojej witryny w tej samej przeglądarce z plikami cookie, narzędzie przepływów czatu załaduje historię rozmów.
Plik cookie messageUtk będzie traktowany jako niezbędny plik cookie.

Gdy opcja Zgoda na gromadzenie plików cookie czatu jest wyłączona , plik cookie messageUtk jest kontrolowany przez ustawienie „Zgoda na przetwarzanie” w przepływie czatu.
HubSpot nie upuści pliku cookie messageUtk dla gości, którzy zostali zidentyfikowani za pomocą interfejsu API identyfikacji gości. Nie będzie to miało wpływu na baner analitycznych plików cookie.
Ten plik cookie będzie specyficzny dla subdomeny i nie zostanie przeniesiony do innych subdomen. Na przykład plik cookie usunięty dla „info.example.com” nie będzie miał zastosowania do odwiedzającego, gdy odwiedzi on „www.example.com” i odwrotnie.
Zawiera nieprzejrzysty identyfikator GUID reprezentujący bieżącego użytkownika czatu.
Wygasa po 6 miesiącach.

i) MailerLite

Jakie rodzaje plików cookies używamy i jak długo są przechowywane?

Typy:
Pliki cookie „własne” to pliki cookie należące do MailerLite i umieszczane przez MailerLite na Twoim urządzeniu.
Pliki cookie „zewnętrznych” to pliki cookie, które inna strona umieszcza na Twoim urządzeniu za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

Czas trwania:
Cookies „sesyjne” są usuwane z Twojego urządzenia w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej.
„Stałe” pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia.

Formularze MailerLite zawierające ankiety (takie jak promocje, strony docelowe i witryny internetowe) zawierają plik  ml_guidcookie localStorage. Wykorzystujemy ten plik cookie do identyfikacji użytkowników przesyłających ankiety MailerLite i na jego podstawie wyświetlamy dokładne wyniki ankiet.
Formularze wyskakujących okienek korzystają z plików cookie, aby określić, czy odwiedzający witrynę widział Twoje wyskakujące okienko, czy nie, i czy wyświetlić je ponownie, zgodnie z Twoimi ustawieniami zachowania.

Pliki cookie wykorzystywane przez formularze MailerLite to:
mailerlite:webform:shown
mailerlite:session_id
mailerlite:forms:submitted:[ID]

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Korpyta Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Korpyta Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, LinkedIn, Golden Line, Google+.