Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną w PIT?

Nierejestrowana działalność gospodarcza, PIT

Od 30.04.2018 roku można prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą. To bardzo duże uproszczenie dla wszystkich, którzy chcą wystartować ze swoim małym biznesem nie wchodząc od razu w koszty ZUS i księgowości.

Teraz skupię się na tym jak rozliczyć dochód z tej działalności, a jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o jej zasadach polecam przeczytać:

„Czy można uniknąć rejestracji działalności w CEIDG?”
„Dokumentacja sprzedaży w działalności nierejestrowanej”

Ogólną zasadą naszego systemu podatkowego jest to, że każdy dochód jest opodatkowany – tak samo jest przy działalności nierejestrowanej. Mimo, iż nie musisz prowadzić „księgowości”, ani płacić składek ZUS i zaliczek trzeba rozliczyć ten dochód.

Jeśli w trakcie roku przekroczyłeś limity i rozpocząłeś zwykłą działalność gospodarczą dochody do dnia rejestracji należy nadal rozliczyć według poniższych zasad, a dochody po dniu rejestracji już jako dochody z działalności gospodarczej.

1. Ustal przychód – czyli wartość którą otrzymałeś za swoje usługi lub towary.

Zanim przejdziesz dalej przeczytaj we wspomnianym wyżej artykule o dokumentowaniu sprzedaży, kiedy powstaje przychód i jaką ewidencję powinieneś prowadzić.

Gdzie szukać wartości przychodu?
Jeśli miałeś kasę fiskalną – suma raportów miesięcznych oraz wartości faktur.
Jeśli prowadziłeś ewidencję sprzedaży – suma z tej ewidencji za cały rok.
Jeśli prowadziłeś ewidencję sprzedaży VAT – suma z tej ewidencji za cały rok.

Pamiętaj, że:
– jeśli jesteś VATowcem – przychód to kwota NETTO – czyli bez podatku VAT
– jeśli wystawiałeś faktury do paragonów – odlicz ich wartość od raportów miesięcznych

Masz już kwotę przychodu? To idziemy dalej 🙂

2. Ustal koszty – wartość wszystkich kosztów, które poniosłeś na wykonanie towarów lub usług.

Temat kosztów jest dość obszerny. Przepisy zawierają wiele wykluczeń różnych kosztów, np. nie można w całości odliczać kosztów paliwa przy używaniu samochodu. Ustalenie ich wysokości może nie być proste, bo nie ma żadnego ryczałtu.

Przyjmij zasady:
– koszt jest bezpośrednio związany z przychodem np. zakup materiałów do wyprodukowania towaru i nie jest wykluczony w ustawie
– posiadasz dokument poniesienia kosztu np. faktura
– jeśli masz wątpliwości możesz zapytać na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

3. Ustal dochód – czyli wartość przychodów pomniejszoną o koszty.

4. Wypełnij dane w PIT rocznym – kolejny już ostatni krok.

Dochód z działalności nierejestrowanej jest zawsze opodatkowany na tzw. zasadach ogólnych (tych samych co dochody z umowy o pracę, zlecenie, dzieło). Jeśli korzystasz ze szczególnej formy opodatkowania np. ryczałt od najmu prywatnego mieszkania to nie możesz tych dochodów ze sobą łączyć w rozliczeniu.

Jeśli do tej pory wypełniałeś zawsze PIT-37 to w roku rozliczenia działalności nierejestrowanej zamiast niego musisz wypełnić PIT-36. W PIT-36 rozliczasz wszystkie swoje dochody opodatkowane za zasadach ogólnych, czyli wszystkie PIT-11 lub PIT-40, które otrzymałeś, a także dochód z działalności gospodarczej jeśli ją rozpocząłeś w trakcie roku i jest opodatkowana na zasadach ogólnych.

Numery pól w druku PIT podaję dla wzoru obowiązującego do rozliczenia roku 2019, wersja 27 (PIT-36(27)).

W PIT-36 możesz rozliczyć się także z małżonkiem i dzieckiem lub jako samotny rodzic (tak samo jak było to w PIT-37). PIT-36 zastępuje PIT-37.

Nie będę objaśniać wszystkich pól, a skupię się tylko na tych które są specyficzne dla PIT-36 i działalności nierejestrowanej.

W części E.1 Wpisujesz swoje dochody, zgodnie z opisem każdego wiersza.
W wierszu 9 wpisujesz dane dotyczące nierejestrowanej działalności:
pole 107 – przychód
pole 108 – koszty
pole 109 – dochód
pole 110 – strata (jeśli koszty są większe niż przychody)

Przy nierejestrowanej działalności nie trzeba płacić zaliczek w ciągu roku. Plusem tego jest to, że nie musisz pamiętać o tych zaliczkach i ich wyliczać co miesiąc. Minus braku zaliczek to konieczność zapłacenia podatku za cały rok w rozliczeniu rocznym, a to może być dla Ciebie spora kwota. Żeby uniknąć zaskoczenia możesz co miesiąc odkładać sobie jakąś kwotę na ten roczny podatek.

W części E.2 możesz wpisać wszystkie dochody małżonka, jeśli się z nim rozliczasz.

W PIT-36 znajdziesz o wiele więcej pól niż w PIT-37, ale większość z nich nie musisz wypełniać. Pamiętaj żeby wypełnić:
– pole 188 (i 189 dla małżonka) – składki społeczne
– pole 194 (i 195 dla małżonka) – odliczenia od dochodu z PIT/O
– pole 230 (i 231 dla małżonka) – składki zdrowotne
– pole 234 (i 235 dla małżonka) – odliczenia od podatku z PIT/O
– pole 351 – suma wpłaconych zaliczek przez płatników (z PIT-11)

Z pozostałymi polami nie będziesz mieć problemu, jeśli już wcześniej wypełniałeś PIT-37. W razie potrzeby poproś o pomoc biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego.

Czy Twój PIT-36 jest już rozliczony?

Autor: Renata Korpyta

Aktualizacja: 16-04-2020